70 Anniversarju mill-Ghoti tal-George Cross lill-Poplu Malti

Kuncert Kommemorattiv mill-Orchestra Filarmonika Nazzjonali

Dar il-Mediterran ghall-Konferenzi

Il-Belt Valletta

Il-Gimgha 13 ta’ April 2012